Sáng tác: Thám xuân lệnh - Nghiêm hàn ngạo cốt (HCH)

 

探春令

嚴寒傲骨

水清溪伴

暗香浮動

瘦枝嫩葉迎風弄

月來影

繁霜重 

癯仙清客皆相共

古今人俱頌

五瓣開

院靜昏黄

香到忽見羅浮夢

THÁM XUÂN LỆNH

Nghiêm hàn ngạo cốt

Thuỷ thanh khê bạn

Ám hương phù động

Sấu chi nộn diệp nghinh phong lộng

Nguyệt lai ảnh

Phồn sương trọng

Cù tiên thanh khách giai tương cộng

Cổ kim nhân câu tụng

Ngũ biện khai

Viện tĩnh hôn hoàng

Hương đáo hốt kiến La Phù mộng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/4/2024

Ám hương phù động 暗香浮動: Mượn trong bài Sơn viên tiểu mai” 山园小梅  bài thứ 1 (gồm 2 bài) của Lâm Bô 林逋 đời Tống.

疏影横斜水清浅

暗香浮动月黄昏

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển,

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.

(Bóng hoa mai thưa nằm ngang soi trên dòng nước cạn trong,

Mùi hương ngầm thoang thoảng dưới trăng trong buổi hoàng hôn.) 

Cù tiên 癯仙: Vị tiên nhân gầy, biệt xưng của hoa mai. Trong bài Xạ Đích sơn quan mai” 射的山观梅 của Lục Du 陆游đời Tống có câu:

凌厉冰霜节愈坚

人间那有此癯仙

Lăng lệ băng sương tuyết dũ kiên

Nhân gian na hữu thử cù tiên

(Mạnh mẽ vượt qua sương tuyết tiết tháo càng cững cõi

Chốn nhân gian làm gì có vị cù tiên này)

Thanh khách 清客: cũng là biệt danh của hoa mai.

          Diêu Khoan 姚宽đời Tống trong “Tây khê tùng ngữ thập khách” 西溪丛语十客có viết:

梅花为清客

Mai hoa vi thanh khách

(Hoa mai là thanh khách)

Ngũ biện 五瓣: Năm cánh hoa. Theo dân gian Trung Quốc, hoa mai ngụ ý truyền xuân báo hỉ, bình an cát tường. Người xưa cho rằng, hoa mai có đủ bốn đức “nguyên, hanh, lợi, trinh”: lúc chưa bung nhuỵ là “nguyên” , hoa nở là “hanh” , kết trái là “lợi” , lúc trái chín là “trinh” . Người đời sau thì cho rằng, hoa mai 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc, tức khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hoà bình.

Hôn hoàng 昏黄: Tức hoàng hôn.

          Trong bài “Cổ tùng quân” 古从军của Lí Kì 李颀đời Đường có câu:

白日登山望烽火

昏黄饮马傍交河

Bạch nhật đăng sơn vọng phong hoả

Hôn hoàng ấm mã bạng Giao Hà

(Ban ngày lên núi quan sát phong hoả đài

Hoàng hôn dắt ngựa cho uống nước tựa bên thành cổ Giao Hà)

          Vương Quán 王观đời Tống trong bài từ theo điệu “Lâm giang tiên” 临江仙cũng đã viết:

燕子归来人去也

此时无奈昏黄

Yến tử quy lai nhân khứ dã

Thử thời vô nại hôn hoàng

(Chim én bay về nhưng người đã đi mất

Lúc này là hoàng hôn không biết phải làm sao)

          Trong “Truyện Kiều” câu 1268, Nguyễn Du cũng đã viết:

Song sa vò võ phương trời

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng

(“Truyện Kiều” 1267 – 1368)

La Phù mộng 羅浮夢: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

 

Previous Post Next Post