Sáng tác: Châu liêm quyển - Lô hoa tổn (HCH)

 

珠簾捲

蘆花損

淚霑衣

家慈不見倚柴扉

灰薄烟殘爐冷

昏黄萱草悲 

針綫密縫難盡

憂心只恐遲歸

從別鶴朝天去

無復與

報三暉

CHÂU LIÊM QUYỂN

Lô hoa tổn

Lệ triêm y

Gia từ bất kiến ỷ sài phi

Hôi bạc yên tàn lô lãnh

Hôn hoàng huyên thảo bi

Châm tuyến mật phùng nan tận

Ưu tâm chỉ khủng trì quy

Tùng biệt hạc triều thiên khứ

Vô phục dữ

Báo xuân huy

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/4/2024 

Thượng khuyết 上闋 (đoạn trên): Mượn ý từ bài “Tư mẫu” 思母của Dữ Cung 与恭đời Nguyên.

思母

霜损芦花泪湿衣

白头无复倚柴扉

去年五月黄梅雨

曾典袈裟籴米归

TƯ MẪU

Sương tổn lô hoa lệ thấp y (1)

Bạch đầu vô phục ỷ sài phi (2)

Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ (3)

Tằng điển cà sa địch mễ quy (4)

Chú thích

1- Sương tổn lô hoa 霜损芦花: Sương lạnh làm hư hại bông lau.

Lô hoa 芦花: Mẫn Tổn 闵损 là học trò của Khổng Tử 孔子, tự là Tử Khiên 子骞, lúc nhỏ bị mẹ kế ngược đãi. Khi mùa đông đến, mẹ kế dùng bông lau nhét vào áo vải để Tử Khiên mặc, dùng bông gòn may thành áo bông cho con của mình mặc. Cha của Tử Khiên biết được, định để vợ. Tử Khiên quỳ xuống cầu xin, nói rằng:

- Mẹ ở lại thì chỉ có một mình con rét, nếu mẹ đi thỉ cả mấy anh em con đều rét.

Người cha bèn thôi. Mẹ kế hối hận, thương yêu ông như con đẻ.

Đời sau lấy “lô hoa” 芦花 để chỉ tình yêu thương của mẹ (mẫu ái 母爱).

2- Vô phục 无复: Không còn gặp nữa.

          Ỷ sài phi 倚柴扉: Chỉ người mẹ tựa cửa trông con.

3- Hoàng mai vũ 黄梅雨: Mưa lúc trái mơ chín, âm lịch khoảng tháng Tư tháng Năm. Hoàng mai 黄梅tức trái mơ, khi chín có sắc vàng, cho nên có tên như thế.

4- Điển : Cầm cố đồ dạc.

          Địch : Mua lương thực ngũ cốc.

NHỚ MẸ

Nhìn thấy sương lạnh làm hư hại bông lau, không ngăn được nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả áo

Không còn thấy mẹ già đầu bạc trắng tựa cửa ngóng trông đợi con về nữa rồi

Tháng Năm năm ngoái lúc mơ chín vàng trời đổ cơn mưa, trong nhà không còn lương thực

Phải đem cầm chiếc áo cà sa mua ít gạo đem về phụng dưỡng mẹ già. 

https://baike.baidu.com/item/%E6%80%9D%E6%AF%8D/4169146

https://www.163.com/dy/article/FOJJ9M4305437Q3Y.html

Hạ khuyết 下闋 (đoạn dưới): Mượn ý từ bài “Du tử ngâm” 遊子吟của Mạnh Giao 孟郊 đời Đường.

遊子吟

慈母手中線

遊子身上衣

臨行密密縫

意恐遲遲歸

誰言寸草心

報得三春暉

DU TỬ NGÂM

Từ mẫu thủ trung tuyến

Du tử thân thượng y

Lâm hành mật mật phùng

Ý khủng trì trì quy

Thuỳ ngôn thốn thảo tâm

Báo đắc tam xuân huy

DU TỬ NGÂM

Sợi chỉ trong tay mẹ

May thành chiếc áo trên người của con

Lúc con sắp đi xa, mẹ cặm cụi may thật chắc

Ý sợ là con chưa về mà áo đã rách

Ai bảo rằng, lòng hiếu của con cái nhỏ bé như tấc cỏ

Có thể báo đáp được tình mẹ như ánh sáng của ba tháng xuân

 

Previous Post Next Post