Sáng tác: Bồ tát man - Hoa hương điểu ngữ xuân thiên mị (HCH)

 

菩薩蠻

花香鳥語春天媚

清明時節遊人喜

芳草潤溪邊

柳絲長綠烟

白紅爭吐艶

一笑開桃臉

羅袖舞風吹

金蓮步步移

BỒ TÁT MAN

Hoa hương điểu ngữ xuân thiên mị

Thanh minh thời tiết du nhân hỉ

Phương thảo nhuận khê biên

Liễu ti trường lục yên

Bạch hồng tranh thổ diễm

Nhất tiếu khai đào kiểm

La tụ vũ phong xuy

Kim liên bộ bộ di

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/4/2024

Đào kiểm 桃臉: Nói tắt của “đào hoa kiểm” 桃花臉, dùng để ví khuôn mặt của thiếu nữ đẹp như hoa đào. Như trong bài “Phục ngẫu kiến tam tuyệt” 复偶见三绝của Hàn Ác 韩偓đời Đường có câu:

Đào hoa kiểm bạc nan tàng lệ

Liễu diệp mi trường dị giác sầu

(Khuôn mặt tựa hoa đào mong manh khó giấu được giọt lệ,

Chân mày dài như lá liễu dễ biết được nỗi sầu.)

          Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều trong “Cung oán ngâm khúc” cũng có viết:

Áng đào kiểm đâm bông não chúng

Khoé thu ba dợn sóng khuynh thành

(câu 13 – 14)

(Theo: Văn Hà Vũ Trung Lập, nhà xuất bản Mũi Cà Mau, 1997)

          Ta thường dịch “đào kiểm” là “má đào”.

Kim liên 金蓮: Trong “Nam sử - Tề kỉ hạ - Phế đế Đông Hôn Hầu” 南史 - 齐纪下 - 废帝东昏侯có chép:

          (东昏侯)金为莲 () 以贴地, 令潘妃行其上, : ‘此步步生莲华()’.

          (Đông Hôn Hầu) hựu tạc kim vi liên hoa dĩ thiếp địa, linh Phan Phi hành kì thượng, viết: ‘Thử bộ bộ sinh liên hoa dã’.

          (Đông Hôn Hầu lại lấy vàng đúc thành những hoa sen rải trên đất, bảo Phan Phi bước đi trên đó, nói rằng: ‘Đây là từng bước từng bước nảy ra hoa sen.’)

https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E8%8E%B2/4022976

          “Kim liên” được dùng để ví bàn chân phụ nữ.

          Ta thường dịch “kim liên” là “gót sen”, “sen vàng”. Như trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Thì trân thức thức sẵn bày,

Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mé tường.

(câu 377 – 378)

Sương in mặt, tuyết pha thân,

Sen vàng lững thững, như gần như xa.

(câu 189 – 190)

Giác Duyên lên tiếng gọi nàng,

Buồng trong vội dạo sen vàng bước ra.

(câu 3007 – 3008)

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”)

Previous Post Next Post