Dịch thuật: Chu Phù (Tể tướng Trung Quốc)

 

 CHU PHÙ

          Chu Phù 朱浮, không rõ năm sinh năm mất, tự Thúc Nguyên. Tể tướng thời Quang Vũ Đế 光武帝triều Đông Hán. Vì bị người khác vu hãm nên đã bị Quang Vũ Đế ban cho cái chết.

          Chu Phù 朱浮, người đất Tiêu nước Bái (nay là huyện Tiêu tỉnh An Huy 安徽). Ban đầu ông làm chủ bạ trong phủ của Lưu Tú 刘秀, sau thăng làm Thiên tướng quân 偏将軍, bái làm Đại tướng quân U Châu mục 幽州牧. Sau khi Lưu Tú xưng đế, được phong làm Vũ Dương Hầu 舞阳侯.

          Chu Phù rất có tài năng, một lòng muốn trị lí tốt U Châu. Ông thu phục lòng nhân sĩ và tịch trừ 辟除 (lưỡng Hán quy định, tam công, cửu khanh, châu quận chủ quan có bổng lộc một năm 2000 thạch trở lên có thể tự mời thuộc quan, gọi là “tịch trừ” 辟除) làm tùng sự, lại còn chiêu nạp cựu quan bổng lộc 2000 thạch của Tân triều Vương Mãng 王莽 làm mạc liêu, đồng thời dùng quan lương trong các quan khố của các quận cung cấp cho gia đình họ. Thái thú Ngư Dương 漁阳 là Bành Sủng 彭宠cho rằng, hiện nay thiên hạ chưa yên định, dùng binh rối rắm phức tạp, không nên thiết lập nhiều thuộc quan, hao phí quân lương, cần phải tiết chế vận dụng quân lương. Chu Phù viết thư nghiêm trách ông ấy, ông ấy không phục. Chu Phù lại ngầm dâng tấu vu cáo ông ta nhận hối lộ, giết hại bạn, tích tụ binh lương, có ý đồ làm phản. Bành Sủng sau khi biết được, vô cùng tức giận, liền cử binh tấn công Chu Phù. Thái thú Trác quận 涿郡là Trương Phong 张丰cũng bất mãn Chu Phù, bèn hưởng ứng Bành Sủng, khởi binh phản kháng. Chu Phù nhân vì bị vây lâu ngày, trong thành cạn lương thực, dưới sự tiếp ứng của Cảnh Huống 耿况 - Thái thú Thượng Cốc 上谷, đành phải bỏ thành chạy đến Lương hương 良乡, nhưng lại gặp phải tập kích, liền xuống ngựa đâm chết thê tử của mình, một mình chạy thoát. Thượng thư lệnh Hầu Bá 侯霸đàn hặc ông chỉ vì ông vu hãm Bành Sủng mà dẫn đến chiến hoạ ở U Châu, tội đáng xử chết. Lưu Tú niệm tình ông ngày trước có công lao, nên đã giáng chức ông làm Chấp kim ngô 执金吾.

          Trong thời gian Chu Phù nhậm chức, từng nhiều lần dâng thư trình bày chính kiến, như kiến nghị không thể vì lỗi nhỏ rối rắm phức tạp mà bãi miễn, thay đổi chủ quan địa phương bổng lộc 2000 thạch, khiến cho bách tính bất an, địa phương cũng không được yên; nên tuyển chọn rộng rải bác sĩ để thực hành giáo hoá, những kiến nghị đó đa phần đều được Quang Vũ Đế tiếp nhận thi hành.

          Năm 44, Chu Phù được thăng làm Tư khấu 司寇, trở thành Tể tướng 宰相. Ông vì cá tính tự phụ, coi thường khinh miệt đồng liêu, khiến Lưu Tú cũng dần bất mãn ông, chỉ có điều niệm tình ông có công lại có tài nên nhẫn nại.

          Năm 46, Lưu Tú sau khi biết Chu Phù hay khoe khoang bản thân trước mặt người khác mà được sự sủng tín của hoàng thượng và ra sức đề cao mình, liền bãi miễn chức Tướng của ông. Ba năm sau, Lưu Tú lại đổi tước của ông từ Phụ Thành Hầu 父城侯làm Tân Tức Hầu 新息侯.

          Sau khi Minh Đế 明帝lên ngôi, nhân vì tin lời người thân cận vu cáo Chu Phù, bèn không phân biệt đen trắng, lệnh cho ông tự sát. Có người kêu oan cho ông, Chu Phù có tội hay không, phải giao cho Đình uý 廷尉thẩm tra xử lí rõ ràng, sau khi tuyên bố tội trạng mới trừng phạt. Minh Đế nghe qua cũng cảm thấy hối hận, nhưng Chu Phù đã tự sát thân vong.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 17/4/2024

Nguyên tác Trung văn

CHU PHÙ

朱浮

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC

中国历代宰相录

Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇

Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999

Previous Post Next Post