Sáng tác: Lạc hoa thời - Tích phương xuân điểu khiếu thiều quang (HCH)

落花時

惜芳春鳥叫韶光

葉露香藏

紅稀白少枝條瘦

箭梭去

又昏黄

蓮花數瓣開初夏

圓蓋傾傍

觀看靜坐池邊草

求健好

願安康 

LẠC HOA THỜI

Tích phương xuân điểu khiếu thiều quang

Diệp lộ hương tàng

Hồng hi bạch thiểu chi điều sấu

Tiễn thoa khứ

Hựu hôn hoàng

Liên hoa sổ biện khai sơ hạ

Viên cái khuynh bàng

Quán khan tĩnh toạ trì biên thảo

Cầu kiện hảo

Nguyện an khang 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/3/2024 

Tiễn thoa 箭梭: Tức “quang âm tự tiễn, nhật nguyệt như thoa” 光陰似箭日月如梭, ý nói thời gian qua nhanh như tên bắn, ngày tháng qua nhanh như thoi dệt.

          Trong “Cnh thế thông ngôn” 警世通言quyển 33 của Phùng Mộng Long 冯梦龙đời Minh có câu:

          Quang âm tự tin, nht nguyt như thoa, bt giác bán niên hữu dư.

          光阴似箭,日月如梭,不觉半年有余.

          (Thời gian qua nhanh như tên bn, ngày tháng qua nhanh như thoi dt, bt giác đã hơn nửa năm ri.)

          Trong “Tăng qung hin văn” 增广贤文 do Chu Hi Đào 周希陶 đời Thanh tu đính có thu thp hai câu này.

Hôn hoàng 昏黄: Tức hoàng hôn.

          Trong bài Cổ tùng quân 古从军của Lí Kì 李颀đời Đường có câu:

Bạch nhật đăng sơn vọng phong hoả

Hôn hoàng ấm mã bạng Giao Hà

白日登山望烽火

昏黄饮马傍交河

(Ban ngày lên núi quan sát phong hoả đài

Hoàng hôn dắt ngựa cho uống nước tựa bên thành cổ Giao Hà)

          Vương Quán 王观đời Tống trong bài từ theo điệu Lâm giang tiên 临江仙cũng đã viết:

Yến tử quy lai nhân khứ dã

Thử thời vô nại hôn hoàng

燕子归来人去也

此时无奈昏黄

(Chim én bay về nhưng người đã đi mất

Lúc này là hoàng hôn không biết phải làm sao)

          Trong “Truyện Kiều” câu 1268, Nguyễn Du cũng đã viết:

Song sa vò võ phương trời

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng

                                               (“Truyện Kiều” 1267 – 1368) 

Previous Post Next Post