Sáng tác: Xuân ý - Dương liễu thuỳ ti lộng xuân sắc (HCH)

 

春意

楊柳垂絲弄春色

鶯燕啼聲鬧南北

蝶舞花香綠滿枝

韶光荏苒留溪側

XUÂN Ý

Dương liễu thuỳ ti lộng xuân sắc

Oanh yến đề thanh náo nam bắc

Điệp vũ hoa hương lục mãn chi

Thiều quang nhẫm nhiễm lưu khê trắc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/02/2024

Previous Post Next Post