Sáng tác: Phạm Ngũ Lão - Biên khuông toạ đạo bàng (HCH)


范五老

編筐坐道旁

爲國使心忙

刺股而亡覺

恬然總不慌

PHẠM NGŨ LÃO

Biên khuông toạ đạo bàng

Vị quốc sử tâm mang

Thích cổ nhi vong giác

Điềm nhiên tống bất hoang

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/02/2024

Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320): Danh tướng nhà Trần, người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương (nay là làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

          Trong “Vũ trung tuỳ bút” của Phạm Đình Hổ có thuật lại một giai thoại về Phạm Ngũ Lão:

          “Hưng Đạo Vương cùng tuỳ tùng đi ngang qua Đường Hào thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đang đan sọt. Quân lính kéo đến, dẹp lối đi. Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên, như không để ý đến ai. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi chảy máu mà ông vẫn không nhúc nhích, thấy vậy Vương dừng lại hỏi, bấy giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng đang nghĩ một câu trong binh thư nên không để ý. Biết người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu đưa về kinh sư. Từ đó Phạm Ngũ Lão trở thành môn khách của Trần Hưng Đạo.”

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ng%C5%A9_L%C3%A3o

https://phamngulaoedu.net/gioi-thieu/danh-tuong-pham-ngu-lao-25.html 

Previous Post Next Post