Câu đối: Thanh Đế thưởng xuân lai, nùng đạm thuỷ tiên hương mãn thất .....

 

青帝賞春來濃淡水仙香滿室

赤君觀夏至綠紅石榴色盈枝

Thanh Đế thưởng xuân lai, nùng đạm thuỷ tiên hương mãn thất

Xích Quân quan hạ chí, lục hồng thạch lựu sắc doanh chi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/02/2024

Previous Post Next Post