Sáng tác: Tư giai khách - Trúc báo bình an vạn sự thông (HCH)

 

思佳客

竹報平安萬事通

花開富貴十分春

吉祥如意家和睦

五福臨門歲月新

龍運到

樂纏身

開心歡笑健精神

鴻圖大展光明路

滿面春風喜氣濃

TƯ GIAI KHÁCH

Trúc báo bình an vạn sự thông

Hoa khai phú quý thập phân xuân

Cát tường như ý gia hoà mục

Ngũ phúc lâm môn tuế nguyệt tân

Long vận đáo

Lạc triền thân

Khai tâm hoan tiếu kiện tinh thần

Hồng đồ đại triển quang minh lộ

Mãn diện xuân phong hỉ khí nùng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/01/2024

Previous Post Next Post