Sáng tác: Tiểu đình hoa - Mãn địa ngân quang ánh lục đài (HCH)

 

小庭花

滿地銀光映綠苔

芭蕉封葉夜初開

暗香到處慢風來

清幽月下聞啼鳥

酒茗金樽步草鞋

墨池書筆遠塵埃

TIỂU ĐÌNH HOA

Mãn địa ngân quang ánh lục đài

Ba tiêu phong diệp dạ sơ khai

Ám hương đáo xứ mạn phong lai

Thanh u nguyệt hạ văn đề điểu

Tửu mính kim tôn bộ thảo hài

Mặc trì thư bút viễn trần ai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/01/2024

Mặc trì 墨池: Ao mực. Mặc trì tại vùng Lâm Xuyên 临川thành phố Phủ Châu 抚州 tỉnh Giang Tây 江西, tương truyền đây là nơi mà đại thư pháp gia Vương Hi Chi 王羲之đời Tấn rửa bút nghiên sau khi tập viết, lâu ngày nước trong ao đen như mực nên có tên như thế. Tăng Củng 曾巩 đời Tống rất hâm mộ danh tiếng của Vương Hi Chi nên vào tháng 9 năm Khánh Lịch 庆历 thứ 8 (năm 1049), Tăng Củng đến thăm di tích “Mặc trì”. Quan giáo thụ Vương Thạnh 王盛 nhờ ông viết một bài kí. Tăng Củng căn cứ vào dật sự của Vương Hi Chi viết ra thiên tản văn nổi tiếng “Mặc trì kí” 墨池记. Gọi là “Mặc trì kí”, nhãn tự không phải ở chữ “trì” mà là ở chỗ xiển thuật đạo lí thành tựu không phải là do trời ban cho mà ở chỗ khắc khổ chuyên cần học tập, lấy đó để khuyến khích người học cố gắng phấn đấu.

          “Mặc trì” 墨池ngoài ý nghĩa là nơi Vương Hi Chi rửa bút nghiên ra, còn có những nghĩa như sau:

          - Chỉ cái nghiên mực.

          - Chỉ nơi luyện tập thư pháp.

          - Lúc chế tạo bút lông, lấy loại “dương thanh mao” 羊青毛 cho vào lớp trong cùng làm thành “mặc trì” dùng để hút mực.       

https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%A8%E6%B1%A0/5835474

          Ở đây chỉ nghiên mực.

Previous Post Next Post