Sáng tác: Tây địa cẩm - Đại chúng đương kim đô thán (HCH)

 

西地錦

大眾當今都嘆

學校紅旗難

跟踪探聽慣偷窺

驕傲凶無限

同學拋去不管

習狡詐

仁慈懶

沙威先後一定成

轉化奸爲本

TÂY ĐỊA CẨM

Đại chúng đương kim đô thán

Học hiệu hồng kì nạn

Cân tung thám thính quán thâu khuy

Kiêu ngạo hung vô hạn

Đồng học phao khứ bất quản

Tập giảo trá

Nhân từ lãn

Sa uy tiên hậu nhất định thành

Chuyển hoá gian vi bản

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/01/2024

 

Previous Post Next Post