Dịch thuật: Lí Bạch cố lí

LÍ BẠCH CỐ LÍ

          “Thi tiên” Lí Bạch 李白năm 25 tuổi đã sống tại làng Thanh Liên 青莲thành phố Giang Du 江油, nhân đó mà tự hiệu là “Thanh Liên Cư Sĩ” 青莲居士.

          Lí Bạch 李白 (năm 701 – năm 762), tự Thái Bạch 太白, hiệu “Trích tiên nhân” 谪仙人, được người đời sau khen tặng là “thi tiên” 诗仙, cùng với Đỗ Phủ 杜甫 được chung là “Lí Đỗ” 李杜, là thi nhân lãng mạn chủ nghĩa vĩ đại thời Đường. Lí Bạch ra vào thời thịnh Đường, thời niên thiếu đã tôn tín phụng Đạo giáo, có tư tưởng muốn ẩn cư ở sơn lâm, đồng thời lại có lí tưởng chính trị và hoà bão to lớn, khát vọng kiến lập công danh sự nghiệp, hi vọng dựa vào tài hoa của mình được người khác tiến cử bước lên con đường làm quan. Trong sự mâu thuẫn xuất thế và nhập thế, Lí Bạch thời niên thiếu, một mình rời đất Thục, bắt đầu cuộc sống ngao du, hơn một nửa đất đai Trung Quốc có dấu chân của ông. Lí Bạch giỏi kiếm thuật, yêu thích hiệp sĩ, ưa uống rượu, vui kết giao bạn bè, con người ông hào phóng trượng nghĩa. Phong cách thi từ cũng phóng túng, phiêu dật như tiên, cảnh giới thần kì dị sắc, tươi đẹp cảm động lòng người. Tác phẩm đại biểu có: “Thục đạo nan” 蜀道难, “Tương tiến tửu” 将进酒… Có “Thái Bạch thi tập” 太白诗集 truyền đời, đối với thi đàn đời sau đã sản sinh ảnh hưởng cực kì sâu rộng. Thể ca hành và thất tuyệt của ông càng đạt đến độ cao mà người đời sau khó mà chạm đến.

          Năm 762, Lí Bạc qua đời tại huyện Đương Đồ 当涂An Huy 安徽, trong nhà của người chú họ là Lí Dương Băng 李阳冰. Tại Giang Du 江油, cảnh điểm hiện tồn có Lũng Tây thư viện 陇西书院, Thái Bạch từ 太白祠, Phấn trúc lâu 粉竹楼, Tẩy mặc trì 洗墨池, Lí Bạch y quan mộ 李白衣冠墓.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 30/01/2024

Nguồn

HOẠ THUYẾT BÁCH GIA TÍNH

画说百家姓

Ban biên tập: Đồ giải kinh điển 图解经典

Bắc Kinh Liên hợp xuất bản công ti, 2015  

Previous Post Next Post