Sáng tác: Sơn hoa tử - Thiền viện thanh u triêu mộ chung (HCH)

 

山花子

禪院清幽朝暮鐘

尊嚴深處白雲中

花落花開寂靜

遠污塵

何有巍峩華古剎

喧囂假托鬧諸亡

賣聖鬻神毛舍利

誘迷人

SƠN HOA TỬ

Thiền viện thanh u triêu mộ chung

Tôn nghiêm thâm xứ bạch vân trung

Hoa lạc hoa khai tịch tĩnh

Viễn ô trần

Hà hữu nguy nga hoa cổ sát

Huyên hiêu giả thác náo chư vong

Mại thánh dục thần mao xá lợi

Dụ mê nhân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/01/2024

Previous Post Next Post