Sáng tác: Hạnh hoa phong - Tố thương khí sảng thiên sơ hiểu (HCH)

 

杏花風

素商氣爽天初曉

又見枝頭啼鳥

金粟花開香繞

庭起蟲聲調

秋池寒冷清清了

一葉釣船扁小 

竹巷轉彎人少

碧落雲飄緲

HẠNH HOA PHONG

Tố thương khí sảng thiên sơ hiểu

Hựu kiến chi đầu đề điểu

Kim túc hoa khai hương nhiễu

Đình khởi trùng thanh điệu

Thu trì hàn lãnh thanh thanh liễu

Nhất diệp điếu thuyền thiên tiểu

Trúc hạng chuyển loan nhân thiểu

Bích lạc vân phiêu diểu

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 08/01/2024 

Tố thương素商: biệt xưng của mùa thu, cũng gọi là “kim tố” 金素. “Tố” là trắng. Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim; với ngũ sắc thu thuộc bạch, với ngũ âm thu thuộc cung thương. Lí Thiện 李善nói rằng:

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

(Mùa thu là kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

Kim túc金粟: biệt xưng của hoa quế. Hoa quế lúc nở nhìn giống như hàng ngàn hạt thóc lấm tấm điểm sắc vàng, cho nên có tên gọi như thế.

Hạ khuyết 下闋 (4 câu sau): Mượn mấy câu trong bài “Thu điếu” của Nguyễn Khuyến.

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo

Từng mây lơ lửng, trời xanh ngắt

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được

Cá đâu đớp động dưới chân bèo

          (“Việt văn độc bản” Lớp Đệ Nhị: Đàm Xuân Thiều – Trần Trọng San. Bộ Văn hoá và giáo dục xuất bản, 1965)

Previous Post Next Post