Sáng tác: Hà độc thần - Lộ thấp bạch lô hoa (HCH)

 

河瀆神

露濕白蘆花

薄雲飃過星河

細風吹到動輕羅

畫棟朱門月斜

笙拍酒煙無不有

人來人往喧嘩

筵席玉盤豪侈

不知天下如何

HÀ ĐỘC THẦN

Lộ thấp bạch lô hoa

Bạc vân phiêu quá tinh hà

Tế phong xuy đáo động khinh la

Hoạ đống chu môn nguyệt tà

Sanh phách tửu yên vô bất hữu

Nhân lai nhân vãng huyên hoa

Diên tịch ngọc bàn hào xỉ

Bất tri thiên hạ như hà

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/01/2024

 

Previous Post Next Post