Sáng tác: Yến đào nguyên - Hoa lạc hoa khai thời tiết (HCH)

 

宴桃源

花落花開時節

月去月來更迭

過隙白駒飛

遠志男兒鋼鐵

休別

休別

心樂體康為絕

 YẾN ĐÀO NGUYÊN

Hoa lạc hoa khai thời tiết

Nguyệt khứ nguyệt lai canh điệt

Quá khích bạch câu phi

Viễn chí nam nhi cang thiết

Hưu biệt

Hưu biệt

Tâm lạc thể khang vi tuyệt

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/12/2023

Quá khích bạch câu phi 過隙白駒飛: Điển xuất từ thành ngữ “Bạch câu quá khích” 白駒過隙.

          “Bạch câu” 白駒nguyên chỉ tuấn mã, sau dùng để ví bóng mặt trời. “Khích” () tức khe hở. Cả câu ví thời gian qua rất nhanh, giống như tuấn mã vút qua khe hở thật nhanh. Điển xuất từ Trang Tử - Trí bắc du 莊子 - 智北遊:

Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ.

人生天地之間, 若白駒之過郤, 忽然而已.

          (Đời người trong khoảng trời đất, giống như qua khe hở nhìn thấy bạch câu vút qua,  chỉ trong thoáng chốc mà thôi)

          (“Trang Tử kim chú kim dịch” 莊子今注今譯 Trần Cổ Ứng 陳鼓應 chú dịch. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

Previous Post Next Post