Sáng tác: Vọng tiên môn - Dạ lai hoa thuỵ khởi khinh phong (HCH)

 

望仙門

夜來花睡起輕風

月當空

薄霜飘拂桂香濃

影朦朧

 庭院銀苔濕

芭蕉葉扇墻隅

細聲浮動響秋蟲

高枕臥書窗 

 VỌNG TIÊN MÔN

Dạ lai hoa thuỵ khởi khinh phong

Nguyệt đương không

Bạc sương phiêu phất quế hương nùng

Ảnh mông lung

Đình viện ngân đài thấp

Ba tiêu diệp phiến tường ngung

Tế thanh phù động hưởng thu trùng

Cao chẩm ngoạ thư song

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/12/2023

 

Previous Post Next Post