Sáng tác: Tứ khối ngọc - Bích lạc cao (HCH)

 

四塊玉

 碧落高

金鈎掛

夜靜風來起松濤

短長樹影疏簾外

蟲乍聲

掩映燈

憂未曾

 TỨ KHỐI NGỌC

Bích lạc cao

Kim câu quải

Dạ tĩnh phong lai khởi tùng đào

Đoản trường thụ ảnh sơ liêm ngoại

Trùng sạ thanh

Yểm ánh đăng

Ưu vị tằng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/12/2023

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

Kim câu 金鈎: Trăng khuyết cong cong giống cái móc nên “kim câu” 金鈎là biệt xưng của trăng khuyết, cũng gọi là “ngân câu” 銀鈎, “ngọc câu” 玉鈎.

 

Previous Post Next Post