Sáng tác: Sương thiên hiểu giác - Ngọc câu khê bạn (HCH)

 

霜天曉角

玉鈎溪畔

倦鳥高巢返

閃爍群星銀漢

風初起

薄霜散

夜半

人睡懶

坐檐邊望雁

何處忽聞雞嘯

三更杳

待天旦

SƯƠNG THIÊN HIỂU GIÁC

Ngọc câu khê bạn

Quyện điểu cao sào phản

Thiểm thước quần tinh ngân hán

Sơ phong khởi

Bạc sương tán 

Dạ bán

Nhân thuỵ lãn

Toạ thiềm biên vọng nhạn

Hà xứ hốt văn kê khiếu

Tam canh yểu

Đãi thiên đán

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/12/2023 

Ngọc câu 玉鈎: Trăng khuyết cong cong giống cái móc (“câu ), nên “ngọc câu” là biệt xưng của trăng khuyết, cũng gọi là “ngân câu” 銀鈎, “kim câu” 金鈎.

Previous Post Next Post