Sáng tác: Trúc chi - Đào lí huyên nghiên hồng bạch khai (HCH)

 

竹枝

桃李暄妍紅白開

晴天春色引香來

園中喜鵲枝頭囀

淑節韶光印綠苔

TRÚC CHI

Đào lí huyên nghiên hồng bạch khai

Tình thiên xuân sắc dẫn hương lai

Viên trung hỉ thước chi đầu chuyển

Thục tiết thiều quang ấn lục đài

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/11/2023

Huyên nghiên 暄妍: Tươi đẹp, điển xuất từ bài Sơn viên tiểu mai 山園小梅  của Lâm Bô 林逋đời Tống:

Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,

Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.

众芳摇落独暄妍

占尽风情向小园

Muôn hoa đều rụng chỉ riêng có hoa mai tươi đẹp

Cảnh sắc diễm lệ ấy chiếm trọn khoảnh vườn

Thục tiết 淑節: “Thục” tức ôn hoà, thiện lương. “Thục tiết” 淑節là “giai tiết” 佳節, biệt xưng của mùa xuân.

Previous Post Next Post