Sáng tác: Sơn pha dương - Chu minh hạ nhật (HCH)

 

山坡羊

朱明夏日

蟬聲不息

清風慢慢來茅屋

竹檐邊

燕天邊

柳絲細軟垂披拂

樹上鳥鳴枝已密

色也綠

色也綠

 SƠN PHA DƯƠNG

Chu minh hạ nhật

Thiền thanh bất tức

Thanh phong mạn mạn lai mao ốc

Trúc thiềm biên

Yến thiên biên

Liễu ti tế nhuyễn thuỳ phi phất

Thụ thượng điểu minh chi dĩ mật

Sơn

Sắc dã lục

Xuyên

Sắc dã lục 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/11/2023

Chu minh 朱明: chỉ mùa Hạ. Trong Nhĩ nhã – Thích thiên 尔雅 - 释天 có viết:

Hạ vi chu minh

夏为朱明

(Mùa hạ gọi là chu minh)

          Huấn hỗ học gia Quách Phác 郭璞 thời Đông Tấn chú rằng:

Khí xích nhi quang minh

气赤而光明

(Khí đỏ mà tươi sáng)

Previous Post Next Post