Sáng tác: Phong điệp lệnh - Hạo hạo thu thiên nguyệt (HCH)

 

風蝶令

皓皓秋天月

清清夏日風

霜氣衣嚴冬

蝶來春色好

喜相逢

 PHONG ĐIỆP LỆNH

Hạo hạo thu thiên nguyệt

Thanh thanh hạ nhật phong

Sương khí ý nghiêm đông

Điệp lai xuân sắc hảo

Hỉ tương phùng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/11/2023

Previous Post Next Post