Dịch thuật: Viên Sùng Hoán - Trường thành của triều Minh (tiếp theo)

 

VIÊN SÙNG HOÁN – TRƯỜNG THÀNH CỦA TRIỀU MINH

(tiếp theo)

          Tháng 10 năm sau, Hoàng Thái Cực 皇太极thống lĩnh mấy vạn quân Hậu Kim, từ Long Tỉnh Quan 龙井关, Đại An Khẩu 大安口vòng đến Hà Bắc 河北, tiến thẳng để kinh thành Bắc Kinh 北京của triều Minh.

          Viên Sùng Hoán nhận được tình báo, dẫn quân Minh đi suốt hai ngày hai đêm, đến Bắc Kinh không cần nghỉ ngơi liền triển khai cuộc chiến đấu kịch liệt với quân Hậu Kim. Quân Minh các nơi khác cũng liên tục kéo đến đàu nhập chiến đấu.

          Quân Hậu Kim đột nhiên tấn công Bắc Kinh, gây ra sự chấn động toàn thành. Một số dư đảng của Nguỵ trung Hiền thừa cơ hội phao tin muốn diệt trừ Viên Sùng Hoán, nói răng lần này quân Hậu Kim theo đường vòng tiến đến Bắc Kinh, hoàn toàn là do Viên Sùng Hoán dẫn vào.

          Hoàng đế Sùng Trinh vốn là người rất đa nghi, nghe phao tin như thế, liền bắt đầu hoài nghi Viên Sùng Hoán. Lại thêm một tên thái giám từ doanh trại quân Hậu Kim đào thoát về, mật cáo rằng Viên Sùng Hoán cùng với Hoàng Thái Cực đã mật ước với nhau, muốn bán đứng Bắc Kinh, hoàng đế Sùng Trinh rất tin không nghi ngờ gì cả.

          Tên thái giám sau khi bị quân Kim bắt đi, bị giam nơi doanh trại quân Kim. Một buổi tối nọ, thái giám nửa đêm tỉnh giấc, nghe tiếng của hai tên quân Kim đang canh gác bên ngoài nói chuyện với nhau.

          Một tên nói rằng:

          - Hôm nay chúng ta lâm trận mà thoái binh hoàn toàn là ý của hoàng thượng, anh có biết không?

          Tên kia hỏi rằng:

          - Sao anh biết được?

          Tên nọ lại nói:

          - Lúc này tôi trông thấy hoàng thượng một mình cưỡi ngựa chạy hướng đến doanh trại quân Minh, trong doanh trại quân Minh cũng có hai người cưỡi ngựa chạy đến, cùng hoàng thượng nói chuyện cả buổi mới đi. Nghe nói hai người nọ chính là do Viên Sùng Hoán phái đến. Ông ấy đã mật ước cùng hoàng thượng, đại sự trước mắt sắp thành rồi.

          Tên thái giám họ Dương lén nghe cuộc nói chuyện đó, thừa lúc quân canh lơ là đã lén đào thoát chạy về hoàng cung, báo cáo lên hoàng đế Sùng Trinh. Sùng Trinh nghe qua tin là thật, liền cho bắt Viên Sùng Hoán, năm sau Viên Sùng Hoán bị hại.  Kì thực, tình báo đó hoàn toàn là giả, cuộc nói chuyện của hai tên quân canh là do Hoàng Thái Cực bố trí trước.

          Hoàng Thái cực dùng kế phản gián trừ được đối thủ Viên Sùng Hoán, lui binh về lại Thịnh Kinh 盛京. Hoàng Đế Sung Trinh trấn áp cuộc khởi nghĩa nông dân một cách tàn khốc, trong cuộc chiến tranh chống lại quân Hậu Kim lại tự mình huỷ đi trường thành, đẩy vương triều Minh đến chỗ diệt vong. Còn tinh thần hiến thân vì nước vì dân và công lao bảo vệ vùng quan ngoại của Viên Sùng Hoán vì nước vì dân, bảo vệ nhân dân nơi đó thì mãi mãi được sự xưng tụng của người đời sau.   (hết)

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 18/11/2023

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post