Sáng tác: Chử thanh tề - Khê thuỷ thanh (HCH)

 

杵聲齊

溪水聲

岸邊桃

日夜淙淙水慢流

春夏鳥啼桃怒放

紅桃青水共逍遙

 CHỬ THANH TỀ

Khê thuỷ thanh

Ngạn biên đào

Nhật dạ tông tông thuỷ mạn lưu

Xuân hạ điểu đề đào nộ phóng

Hồng đào thanh thuỷ cộng tiêu dao

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/11/2023

Previous Post Next Post