Dịch thuật: Nhân vi ngôn khinh, tài hiển nhậm trọng (Tăng quảng hiền văn)

 

人微言轻, 才显任重

力微休负重, 言轻莫劝人

无钱休入众, 遭难莫寻亲

平生莫做皱眉事, 世上应无切齿人

士者国之宝, 儒为席上珍

                                                                 (.周希陶: 增广贤文) 

Phiên âm

NHÂN VI NGÔN KHINH, TÀI HIỂN NHẬM TRỌNG

Lực vi hưu phụ trọng, ngôn khinh mạc khuyến nhân

Vô tiền hưu nhập chúng, tao nạn mạc tầm thân

Bình sinh mạc tố trâu mi sự, thế thượng ưng vô thiết xỉ nhân

Sĩ giả quốc chi bảo, nho vi tịch thượng trân

                                               (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Chú thích

1- Trâu mi sự 皱眉事: việc làm hại người khác.

2- Thiết xỉ nhân 切齿人: người căm ghét mình.

Dịch nghĩa

ĐỊA VỊ THẤP THÌ LỜI NÓI KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ

TÀI KÉM MÀ ĐẢM NHẬM VIỆC QUAN TRỌNG

          Sức yếu chớ có gánh nặng, lời nói không có trọng lượng chớ có khuyên người.

          Không có tiền chớ có gia nhập vào đám đông, gặp phải nguy nan chớ đi tìm người thân.

          Cả đời chớ có làm những việc mà hại đến người khác, trên đời sẽ không có người căm ghét mình.

          Kẻ sĩ là báu vật của quốc gia, nho sinh là trân bảo trong bữa tiệc.

Phân tích và bình luận

          Làm người khi xử thế cần phải lượng sức mình mà làm, trước khi làm một việc nào đó phải suy nghĩ bản thân mình có năng lực để gánh vác trách nhiệm hay không, nếu gánh vác không nổi, thì chớ có làm, tránh được việc vì cái khó của mình mà làm khó người khác. Người mà địa vị thấp kém thì không nên khuyên người khác, có lẽ vì người ta không xem trọng mình, lời nói của mình chỉ làm người ta thêm phiền, bản thân mình nhân vì không được người ta tôn trọng mà trong lòng bất bình. Cũng như vậy, trong mối quan hệ giữa người với người, tiền có tác dụng rất lớn. tuy nó chưa hẳn cao hơn tất cả, nhưng nếu bản thân mình không có thực lực, trước mặt người khác nói những lời to tát nhưng sau lưng lại chịu cùng khốn, cuối cùng khiến người ta khó chịu. Tóm lại, nếu không làm những việc làm khó cho mình và làm khó người người, phàm mọi việc lượng sức mà làm, thì bản thân mình sẽ không bao giờ nhân vì không cách nào thực hiện lời hứa mà khổ não, người khác cũng không phải gánh vác những khốn khó nhân vì mình không tự lượng sức mình mà mang lại cho họ, đương nhiên những lời oán hận đối với mình cũng sẽ tiêu mất.

          Sự phát triển của xã hội cần nhân tài, người xưa cũng nói:

Ngã khuyến thiên công trùng đẩu tẩu

Bất câu nhất cách giang nhân tài

我劝天公重抖擞

不拘一格降人才

(Ta chỉ mong ông trời phấn chấn lại tinh thần,

Không nên câu nệ quy cách về việc ban nhân tài cho đất nước)

          Xem ra nhân tài đối với sự hưng suy của quốc gia là vô cùng quan trọng, bất luận là xưa hay nay. Chẳng qua chỉ là người đời xưa có tiên kiến rõ ràng hơn người đời nay, hiểu rõ tính trọng yếu của nhân tài sớm hơn. Họ xem “sĩ” và “nho” là “quốc chi trân bảo” 国之珍宝, “tịch chi trân tu” 席之珍馐. Người xưa đều tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài. Còn ngày nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày càng mới, nhân tài đương nhiên là càng có giá trị hơn, càng phải được xem là “quốc chi trân bảo”. Chỉ có điều, trong mắt người hiện đại, hàm nghĩa của từ “nhân tài” dường như đã biến đổi mơ hồ . Nhân tài mà được xem là nhân tài chân chính cần phải lường xét kĩ lưỡng, hoàn toàn không phải chỉ cần một tấm bằng là có thể ứng phó, mà cần phải có chân tài thực học.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/11/2023

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post