Sáng tác: Thu nhuỵ hương - Khứ tuế kim niên kinh lịch (HCH)

 

秋蕊香

去歲今年經歷

霧現雲來無易

風吹雨打留痕跡

葉落花凋難逆

小園荒徑苔幽寂

窺窗隙

斜暉慢弄堆書籍

舊日何方尋覓

THU NHUỴ HƯƠNG

Khứ tuế kim niên kinh lịch

Vụ hiện vân lai vô dịch

Phong xuy vũ đả lưu ngân tích

Diệp lạc hoa điêu nan nghịch 

Tiểu viên hoang kính đài u tịch

Khuy song khích

Tà huy mạn lộng đôi thư tịch

Cựu nhật hà phương tầm mịch

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/10/2023

Previous Post Next Post