Sáng tác: Thanh thương oán - Tường đầu chi diệp hân nhiên náo (HCH)

 

清商怨

墻頭枝葉欣然鬧

海棠秋節好

麗艷清新

溫柔紅白貌

色轉檐邊嫩草

漸黃昏

疏簾月到

寂靜深沉

金風花落掃

THANH THƯƠNG OÁN

Tường đầu chi diệp hân nhiên náo

Hải đường thu tiết hảo

Lệ diễm thanh tân

Ôn nhu hồng bạch mạo

Sắc chuyển thiềm biên nộn thảo

Tiệm hoàng hôn

Sơ liêm nguyệt đáo

Tịch tĩnh thâm trầm

Kim phong hoa lạc tảo 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/10/2023

Kim phong 金風: gió từ hướng tây thổi đến, tức gió thu. Lấy ngũ hành “mộc , hoả , thổ , kim , thuỷ ” phối cùng bốn mùa. Thu thuộc kim, nên gió thu có tên là “kim phong”.

Previous Post Next Post