Sáng tác: Sa đầu vũ - Lậu hạng đan biều (HCH)

 

沙頭雨

陋巷簞瓢

奉親溫凊心常樂

月軒雲鶴

何必登高閣 

碧樂煙霞

粗飯奚嫌薄

泉谿壑

世途多惡

休管是非今昨

SA ĐẦU VŨ

Lậu hạng đan biều

Phụng thân ôn sảnh tâm thường lạc

Nguyệt hiên vân hạc

Hà tất đăng cao các

Bích lạc yên hà

Thô phạn hề hiềm bạc

Tuyền khê hác

Thế đồ đa ác

Hưu quản thị phi kim tạc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/10/2023 

Lậu hạng đan biều 陋巷簞瓢: Điển xuất từ Luận ngữ - Ung dã 論語 - 雍也: 

          Tử viết: “Hiền tai Hồi dã! Nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kì ưu, Hồi dã bất cải kì lạc.Hiền tai, Hồi dã!”

          子曰: “贤哉回也一箪食一瓢饮在陋巷人不堪其忧回也不改其乐.”

          (Khổng Tử bảo rằng: “Hiền thay anh Hồi! một giỏ cơm, một bầu nước, ở nơi ngõ hẻm, người khác thì ưu sầu không chịu nỗi cảnh khốn khổ đó, riêng anh Hồi thì vẫn không đổi niềm vui. Hiền thay anh Hồi!)

          “Đan”  là cái giỏ đựng cơm; “biều”  là trái bầu khô làm gáo múc nước, cả hai đều là dụng cụ giản đơn, hình dung cuộc sống gian khổ của Nhan Hồi. Nhan Hồi sống tại một ngõ nhỏ xưa cũ, với người khác thì chịu không nỗi cảnh khốn cùng này, riêng Nhan Hồi lại không vì thế mà thay đổi thái độ lạc quan của mình.

Ôn sảnh 溫凊: Điển xuất từ Lễ kí – Khúc lễ thượng 禮記 - 曲禮上:

          Phàm vi nhân tử chi lễ, đông ôn nhi hạ sảnh, hôn định nhi thần tỉnh, tại xú di bất tranh.

          凡為人子之禮, 冬溫而夏凊, 昏定而晨省, 在醜夷不爭.

          (Phàm lễ của phận làm con, mùa đông thì phải làm cho cha mẹ được ấm. mùa hè phải làm cho cha mẹ được mát, buổi tối thì sắp xếp chăn gối cho cha mẹ, buổi sớm thì hỏi thăm cha mẹ, cùng với người ngang tuổi tác với mình, không nên để xảy ra tranh chấp.)

          (“Lễ kí dịch giải” 禮記譯解 Vương Văn Cẩm 王文錦 dịch giải. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

Previous Post Next Post