Sáng tác: Nhất điểm xuân - Phù vân lai hạ nhật (HCH)

 

一點春

浮雲來夏日

細雨到冬天

竹松並茂風塵路

蘭蕙均佳歲月軒

NHẤT ĐIỂM XUẤN

Phù vân lai hạ nhật

Tế vũ đáo đông thiên

Trúc tùng tịnh mậu phong trần lộ

Lan huệ quân giai tuế nguyệt hiên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/10/2023

Previous Post Next Post