Sáng tác: Hậu đình hoa phá tử - Ốc thượng ánh tà huy (HCH)

 


後庭花破子

屋上映斜暉

長空雲慢飛

綠柳池邊動

稻香阡陌圍

鳥栖枝

暮中嘯囀

牧童牛騎歸

HẬU ĐÌNH HOA PHÁ TỬ

Ốc thượng ánh tà huy

Trường không vân mạn phi

Lục liễu trì biên động

Đạo hương thiên mạch vi

Điểu thê chi

Mộ trung khiếu chuyển

Mục đồng ngưu kị quy 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/10/2023

Previous Post Next Post