Dịch thuật: Đem thân yểu điệu tới miền hôi tanh (1152) (Nhị độ mai)

 

ĐEM THÂN YỂU ĐIỆU TỚI MIỀN HÔI TANH (1152)

          Yểu điệu 窈窕: Chỉ người con gái dịu dàng xinh đẹp. “Yểu điệu” xuất từ bài Quan thư關雎trong Kinh Thi.

Bài Quan thư 關雎 phần Chu Nam 周南 là bài thơ mở đầu Kinh Thi, thông thường người ta cho rằng đó là bài tình ca viết về đề tài tình yêu của đôi nam nữ. Về nghệ thuật bài thơ đã dùng thủ pháp “hứng” để biểu hiện. Bài Quan thư gồm 3 chương, chương 1 có 4 câu, chương 2 chương 3 có 8 câu, mỗi chương đều có câu “Yểu điệu thục nữ” 窈窕淑女, chương 1 viết rằng:

Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu

關關雎鳩

在河之洲

窈窕淑女

君子好逑

(Đôi chim thư cưu kêu “quan quan”

Ở bãi cát trong sông

Người con gái dịu dàng xinh đẹp kia

Với người quân tử thật là xứng đôi)

(Thi kinh 詩經: Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã, 2004)

Lầm người vì chước hoà Phiên

Đem thân yểu điệu tới miền hôi tanh

(Nhị độ mai 1151 - 1152)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 04/10/2023

 

Previous Post Next Post