Sáng tác: Vu Sơn nhất đoạn vân - Bích thuỷ thanh sơn cựu (HCH)

 

巫山一段雲

碧水青山舊

春花秋

小流溪岸印浮雲

此處遠風塵

莫管茶粗飯便

不斷其身獨善

舒懷歲月去韶光

花開葉又黃

VU SƠN NHẤT ĐOẠN VÂN

Bích thuỷ thanh sơn cựu

Xuân hoa thu diệp tân

Tiểu lưu khê ngạn ấn phù vân

Thử xứ viễn phong trần

Mạc quản trà thô phạn tiện

Bất đoạn kì thân độc thiện

Thư hoài tuế nguyệt khứ thiều quang

Hoa khai diệp hựu hoàng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/9/2023

Kì thân độc thiện 獨善其身: Điển xuất từ trong Mạnh Tử - Tận tâm thượng 孟子 - 盡心上:

Cùng tắc độc thiện kì thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ

窮則獨善其身, 達則兼濟天下

(Lúc nghèo khó thì giữ mình trong sạch, khi hiển đạt thì cứu giúp thiên hạ)

Previous Post Next Post