Sáng tác: Thanh ngọc án - Trung thu quế thụ hương lung tráo (HCH)


 青玉案

中秋桂樹香籠罩

打鉦鼓

龍獅到

巷尾街頭無不鬧

月圓花好

天長地老

戶戶平安報

素秋氣爽蒼穹浩

玉兔吳剛喜來早

人海人山衣塞道

川流不息

連聲鞭炮

不夜團圓好

THANH NGỌC ÁN

Trung thu quế thụ hương lung tráo

Đả chinh cổ

Long sư đáo

Hạng vĩ nhai đầu vô bất náo

Nguyệt viên hoa hảo

Thiên trường địa lão

Hộ hộ bình an báo

Tố thu khí sảng thương khung hạo

Ngọc thố Ngô Cương hỉ lai tảo

Nhân hải nhân sơn y tắc đạo

Xuyên lưu bất tức

Liên thanh tiên pháo

Bất dạ đoàn viên hảo 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/92023

(Quý Mão – Trung thu tiết)

Tố thu素秋: biệt xưng của mùa thu, cũng gọi là “kim tố” 金素. “Tố” là trắng. Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim; với ngũ sắc thu thuộc bạch. Lí Thiện 李善nói rằng:

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

(Mùa thu là kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

          Trong Thu hứng 秋興  (bài 6) của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

Cù Đường hiệp khẩu Khúc Giang đầu

Vạn lí phong yên tiếp tố thu

瞿塘峽口曲江頭

萬里風煙接素秋

(Từ cửa Cù Đường đến đầu Khúc Giang

Muôn dặm gió và khói nối nhau đương lúc vào thu) 

Ngô Cương 吴刚斫桂: Ngô  Cương chặt quế. Ngô Cương còn gọi là Ngô Quyền 吴权, người Hà Tây 河西. Nhân lúc Ngô Cương 3 năm rời nhà đi học đạo, cháu của Viêm Đế 炎帝 là Bá Lăng 伯陵 tư thông với vợ Ngô Cương sinh được 3 người con. Khi trở về biết được, Ngô Cương giận dữ giết chết Bá Lăng, việc đó khiến thần mặt trời Viêm Đế tức giận, đày Ngô Cương lên mặt trăng, sai chặt một cây bất tử, đó là cây nguyệt quế 月桂. Nguyệt Quế cao đến hơn 500 trượng, khi chặt hễ rút dao ra thì chỗ chặt liền lại như cũ. Viêm Đế đã dùng hình thức vĩnh viễn lao động để trừng phạt Ngô Cương. Vợ Ngô Cương cảm thấy áy náy xấu hổ với chồng nên đã sai 3 đứa con lên mặt trăng làm bạn với Ngô Cương. Một đứa biến thành “con cóc”, một đứa biến thành “con thỏ”, còn đứa thứ 3 thì không rõ. Có thuyết cho rằng đứa thứ ba biến thành con rắn.

          (Theo Ngô Cảnh Minh 吴景明: “Thanh thiếu niên tối hỉ hoan đích thần thoại cố sự” 青少年最喜欢的神话故事. 2002)

Previous Post Next Post