Sáng tác: Mại hoa thanh - Bích không cô nhạn đan thanh hoạ (HCH)

 

賣花聲

碧空孤雁丹青畫

白浪浮雲斷續移

暮秋寒氣冷花枝

金輪漸下

芭蕉煙鎖

賣梨兒

路旁休坐 

MẠI HOA THANH

Bích không cô nhạn đan thanh hoạ

Bạch lãng phù vân đoạn tục di

Mộ thu hàn khí lãnh hoa chi

Kim luân tiệm há

Ba tiêu yên toả

Mại lê nhi

Lộ bàng hưu toạ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/9/2023

Previous Post Next Post