Sáng tác: Chúc ảnh dao hồng - Mao xá quang thê (HCH)

 

燭影搖紅

茅舍光栖

竹籬葉動蟲聲響

蒼穹雲散月偏西

斜照庭明亮

一盞粗茶品賞

夜深沉

爐煙慢上

狻猊靜坐

世事南柯

逍遙不讓

CHÚC ẢNH DAO HỒNG

Mao xá quang thê

Trúc li diệp động trùng thanh hưởng

Thương khung vân tán nguyệt thiên tê

Tà chiếu đình minh lượng

Nhất trản thô trà phẩm thưởng

Dạ thâm trầm

Lô yên mạn thướng

Toan nghê tĩnh toạ

Thế sự Nam Kha

Tiêu dao bất nhượng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/9/2023 

Toan nghê 狻猊: Theo truyền thuyết, toan nghê là một trong chín đứa con của rồng, hình dạng giống sư tử, thích ngồi yên một chỗ ngửi khói, cho nên hình tượng toan nghê thường xuất hiện trên lư hương.

         Trong thư tịch cổ, toan nghê là loại mãnh thú giống sư tử. Nó có uy vũ,  ăn được cả hổ báo, thường xuất hiện trong kiến trúc cung điện ở Trung Quốc, tượng Phật trong Phật giáo, trên các lư hương.

Nam Kha 南柯: Điển xuất từ thành ngữ Nam Kha nhất mộng 南柯一夢.

          Theo Nam kha Thái thú truyện 南柯太首傳của Lí Công Tá 李公佐đời Đường:

          Thời Đường có một người tên Thuần Vu Phần 淳于棼, cư trú tại phía đông quận Quảng Lăng 廣陵. Phía nam của nhà có một cây hoè cổ vừa cao vừa lớn, cành lá sum suê, phủ đầy bóng mát trên mặt đất.

          Ngày nọ, Thuần Vu Phần cùng bạn bè hóng mát dưới cây hoè, rượu uống đến say. Trời tối bạn bè ra về, riêng Thuần Vu Phần nằm dưới gốc cây, mơ mơ hồ hố đi vào giấc mộng. Trong mộng thấy có người mặc áo tía dẫn ông đến nước Đại Hoè An 大槐安tiếp kiến quốc vương. Quốc Vương bèn gả công chúa, còn phong ông làm Nam Kha Thái thú 南柯太首. Ông cùng vợ sinh được hai người con, hưởng tận vinh hoa phú quý hơn 20 năm.

          Một năm nọ, quân địch đến xâm phạm biên cương, quân của Đại Hoè An quốc nhiều lần bị đánh bại. Tể tướng liền tiến cử Thuần Vu Phần đem binh nghinh chiến. Nhưng vì Thuần Vu Phần không biết binh pháp, trận chiến đại bại, suýt bị bắt làm tù binh. Hoàng đế chấn kinh, bãi truất chức vụ của ông, cho về quê.

          Thuần Vu Phần tỉnh mộng, nhìn thấy trên cây hoè có một tổ kiến lớn, mới biết rằng Nam Kha quận chẳng qua là cành cây hoè ở phía nam.

          Người đời sau căn cứ vào câu chuyện này khái quát nên thành ngữ “Nam Kha nhất mộng” 南柯一夢 để ví cuộc đời như giấc mộng, vinh hoa phú quý vô thường.

https://www.epochtimes.com/b5/12/5/11/n3587088.htm

Previous Post Next Post