Sáng tác: Cảm đình thu - Bích không vân tụ vân tán (HCH)

 

感庭秋

碧空雲聚雲散

展翅高飛雁

草原湖水

清流宛轉

錦羅綢緞

秋天一到

茫茫枯草

淡黃無限

盡頭風光美

牛羊夕裏

牧童歸晚

CẢM ĐÌNH THU

Bích không vân tụ vân tán

Triển xí cao phi nhạn

Thảo nguyên hồ thuỷ

Thanh lưu uyển chuyển

Cẩm la trù đoạn 

Thu thiên nhất đáo

 Mang mang khô thảo

Đạm hoàng vô hạn

Tận đầu phong quang mĩ

Ngưu dương tịch lí

Mục đồng quy vãn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/9/2023

Previous Post Next Post