Dịch thuật: Đàn Việt từ - Mân Đài Hoàng tính tông tộc tổ từ

 

ĐÀN VIỆT TỪ

MÂN ĐÀI HOÀNG TÍNH TÔNG TỘC TỔ TỪ

          Đàn Việt từ 檀樾祠trong chùa Khai Nguyên 开元ở thành phố Tuyền Châu 泉州. Nơi đây nguyên là một vườn cây dâu, bên trong từ thờ Hoàng Thủ Cung 黄守恭 (1), người đã quyên đất vườn dâu để xây chùa.

          Hoàng Thủ Cung 黄守恭 (năm 629 – năm 721), bác học đa tài, lức trẻ đã nỗi danh về văn chương, đương thời có người gọi ông là “Quận nho” 郡儒. Sau theo nghề buôn, trở thành cự phú nổi tiếng nơi đó. Ông có 5 người con, bình sinh hay giúp đỡ người nghèo khó, thích làm việc thiện. Câu chuyện thú vị nhất chính là hiến đất vườn dâu để xây chùa Khai Nguyên 开元. Truyền thuyết kể rằng, có một vị tăng nhân tỉnh cầu Hoàng Thủ Cung quyên đất xây chùa,  Hoàng Thủ Cung hứa rằng, nếu có thể làm cho vườn dâu sau nhà nở ra hoa sen trắng thì sẽ quyên đất để xây chùa. Quả nhiên sau đó vị tăng nhân đã làm cho các cây dâu trong vườn nở đầy hoa sen trắng. Hoàng Thủ Cung giữ lời hứa, đem quyên sân vườn để xây chùa. Về sau cho 5 người con ra ở 5 nơi, gọi là “Ngũ an Hoàng” 五安黄, đến nay nhánh Hoàng thất con cháu hưng vượng, có khắp cả trong và ngoài nước, họ đều tôn Hoàng Thủ Cung làm thuỷ tổ.

          Theo Phúc Kiến thông chí 福建通志, Đàn Việt từ 檀樾祠 là tổ từ 祖祠của tông tộc họ Hoàng vùng Mân Đài . Chùa Khai Nguyên xây dựng vào niên hiệu Thuỳ Củng 垂拱thứ 2 đời Võ Tắc Thiên 则天 nhà Đường (năm 686), đến nay đã có lịch sử hơn 1300 năm.

Chú của người dịch

1- Hoàng Thủ Cung 黄守恭 (năm 629 – năm 712): tự Quốc Tài 國材, hiệu Nhất Ông 一翁, cũng xưng là Hoàng Trưởng Giả 黃長者là thuỷ tổ của họ Hoàng ở Tuyền Châu 泉州. Tổ tiên của Hoàng Thủ Cung là Hoàng Nguyên Phương 黃元方bắt đầu đến vùng Mân Nam 閩南, đến thời Hoàng Thủ Cung, ông từ Phúc Châu chuyển xuống phía nam, kinh qua Bồ Điền 莆田, cuối cùng định cư ở Tuyền Châu 泉州. Niên hiệu Thái Cực 太极 nguyên niên (năm 712), Hoàng Thủ Cung qua đời, hưởng niên 84 tuổi, được an táng tại phía tây Tuyền Châu.

          Bốn người con đầu của ông, trưởng tử là Hoàng Kinh 黃經 được phân cư trú tại Lã Dương 呂洋Nam An 南安, người con thứ là Hoàng Kỉ 黃紀 được phân cư trú tại Cẩm Điền 錦田Huệ An 惠安. Người con thứ ba là Hoàng Cương 黃綱được phân cư trú tại Cát Bàn 葛磐 An Khê 安溪, người con thứ tư là Hoàng Luân 黃綸 được phân cư trú tại Kim Bính 金柄 Đồng An 同安. Bốn người này đã phát triển gia hệ của mình., người đời sau gọi là “Tứ An” 四安. Về sau, phu nhân của ông là Lí thị 李氏có thai về lại Chiếu An 詔安, sinh con, đặt tên là Hoàng Vĩ 黃緯, người này sau cũng khai chi lập nghiệp. Năm người con của ông được phân cư trú 5 nơi có chữ An , về sau có câu “Ngũ tử phân ngũ An” 五子分五安. Nhân đó, Hoàng Thủ Cung được tôn làm Ngũ An thuỷ tổ 五安始祖, Hoàng Thị Ngũ An tổ 黃氏五安祖.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%83%E5%AE%88%E6%81%AD

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 09/9/2023

Nguồn

HOẠ THUYẾT BÁCH GIA TÍNH

画说百家姓

Ban biên tập: Đồ giải kinh điển 图解经典

Bắc Kinh Liên hợp xuất bản công ti, 2015

Previous Post Next Post