Dịch thuật: Mối tình li biệt đường đi phong trần (1086) (Nhị độ mai)

 

MỐI TÌNH LI BIỆT ĐƯỜNG ĐI PHONG TRẦN (1086)

          Phong trần 风尘 / 風塵: Gió bụi. Chỉ chiến tranh, hoặc tình cảnh xã hội động loạn, hoặc gặp khó khăn vất vả thường gặp trong thơ văn cổ Trung Quốc. 

Trong bài Đại thôn trung lão nhân đáp 代村中老人答  của Lí Đoan 李端 thời Đường có câu:

Kinh Lạc phong trần hậu

Thôn hương yên hoả hi

京洛风尘后

村乡烟火稀

(Kinh thành Lạc Dương sau cơn động loạn

Khói bếp nơi xóm thôn hãy còn thưa thớt)

          Và như Đỗ Phủ 杜甫 thời Đường trong bài Yết Tiên chủ miếu 谒先主庙:

Như hà đối dao lạc

Huống nãi cửu phong trần

如何对摇落

况乃久风尘

(Đối với cảnh điêu tàn phải làm sao đây

Huống hồ từ lâu đã gặp phải chiến tranh)

https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E5%B0%98/5500229

Và trong bài Vi Cố Ngạn Tiên tặng phụ 为顾彦先赠妇của Lục Cơ  陆机thời Tây Tấn có câu:

Kinh Lạc đa phong trần

Tố y hoá vi tri

京洛多风尘

素衣化为缁

(Kinh đô Lạc Dương nhiều gió bụi

Áo trắng hoá thành đen)

Xót người tú các hương khuê

Mối tình li biệt đường đi phong trần

(Nhị độ mai 1085 - 1086)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 17/9/2023

Previous Post Next Post