Câu đối: Trúc mai lậu ánh thiềm hiên nguyệt .....

 

竹梅漏映檐軒月

蘭菊供題筆墨詩 

Trúc mai lậu ánh thiềm hiên nguyệt

Lan cúc cung đề bút mặc thi 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/10/2023

Previous Post Next Post