Sáng tác: Vọng Tần xuyên - Đào lô huân phác tị (HCH)

 

望秦川

陶爐熏撲鼻

寂靜夜更過

月下霜籠樹

風飄露濕花

簾疏香筆硯

屋漏映星河

木枕常高臥

遙聞松鶴歌

VỌNG TẦN XUYÊN

Đào lô huân phác tị

Tịch tĩnh dạ canh qua

Nguyệt há sương lung thụ

Phong phiêu lộ thấp hoa

Liêm sơ hương bút nghiễn

Ốc lậu ánh tinh hà

Mộc chẩm thường cao ngoạ

Dao văn tùng hạc ca

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/8/2023

Previous Post Next Post