Sáng tác: Tích xuân lang - Dạ lai sương há đương không nguyệt (HCH)

 

惜春郎

夜來霜下當空月

寂靜蟲聲歇

風吹葉動

墻頭閃爍

觀賞心悅

聽說東西山水絕

美不過鄉月

萱草花

弱冠穿梭

更愛老家情切

TÍCH XUÂN LANG

Dạ lai sương há đương không nguyệt

Tịch tĩnh trùng thanh hiết

Phong xuy diệp động

Tường đầu thiểm thước

Quan thưởng tâm duyệt

Thính thuyết đông tây sơn thuỷ tuyệt

Mĩ bất quá hương nguyệt

Huyên thảo hoa

Nhược quán xuyên thoa

Cánh ái lão gia tình thiết

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/8/2023 

Nhược quán 弱冠: Trong Lễ kí – Khúc lễ thượng 禮記 - 曲禮上 có đoạn:

Nhân sinh thập niên viết ấu, học; nhị thập viết nhược, quán…..

人生十年曰幼, ; 二十曰弱, .

(Con trai đến 10 tuổi gọi là ấu, chuyên tâm học tập; đến 20 tuổi là nhược, làm lễ gia quan biểu thị đã thành nhân…. )

Thời cổ, bất luận nam nữ đều phải để tóc dài, đợi đến một tuổi nhất định mới cử hành lễ thành nhân. Con trai vấn tóc thành búi trên đỉnh đầu, sau đó đội mũ lên, mũ là “quan” , cử hành nghi thức đội mũ gọi là “quán” , tức lễ đội mũ (gia quan 加冠), biểu thị đã thành nhân. Nhưng lúc bấy giờ thể trạng còn yếu, nên gọi là “nhược” , Đời sau dùng “nhược quán” 弱冠 phiếm chỉ con trai khoàng 20 tuổi, từ này không dùng cho nữ.

Previous Post Next Post