Sáng tác: Thiên tiên tử - Khí sảng chính thu huyền ngọc thố (HCH)

 

天仙子

氣爽正秋懸玉兔

聞香靜坐思霜露

木犀九里淡濃飄

更已度

無塵土

仰望祥雲而未遇

THIÊN TIÊN TỬ

Khí sảng chính thu huyền ngọc thố

Văn hương tĩnh toạ tư sương lộ

Mộc tê cửu lí đạm nùng phiêu

Canh dĩ độ

Vô trần thổ

Ngưỡng vọng tường vân nhi vị ngộ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/8/2023 

Chính thu 正秋: tức tháng 8 âm lịch.

Tư sương lộ 思霜露: Trong Lễ kí – Tế nghĩa 禮記 - 祭義 có đoạn:

          Sương lộ kí giáng, quân tử lí chi, tất hữu thê thương chi tâm, phi kì hàn chi vị dã.

          霜露既降, 君子履之, 必有悽愴之心, 非其寒之謂也.

          (Sương lộ đã rơi xuống đất, quân tử đi trên đó, tất có lòng thê lương u buồn, đó không phải là nói vì cái lạnh)

          Trịnh Huyền 鄭玄chú rằng:

Cảm thời niệm thân

感時念親

(Đó là thương cảm nhớ đến người thân ông bà cha mẹ)

          Thành ngữ “Sương lộ chi tư” 霜露之思 biểu thị nỗi u buồn nhớ đến người thân.

Mộc tê 木犀: biệt xưng của hoa quế. Và vì mùi thơm của hoa quế lan đi rất xa nên hoa quế còn có mĩ xưng là “cửu lí hương” 九里香.

Previous Post Next Post