Sáng tác: Khai Nguyên nhạc - Sổ trản tân trà hạ nhật (HCH)

 

開元樂

數盞新茶夏日

三杯老酒秋天

氣暑仙姑又笑

霜寒壽客猶眠 

KHAI NGUYÊN NHẠC

Sổ trản tân trà hạ nhật

Tam bôi lão tửu thu thiên

Khí thử tiên cô hựu tiếu

Sương hàn thọ khách do miên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/8/2023

Previous Post Next Post