Sáng tác: Hồi tâm viện - Sáp lạp mai (HCH)


回心院

插臘梅

窗外蝶飛來

芳草綠苔庭院靜

晴天香氣繞書齋

插臘梅

待青鞋

HỒI TÂM VIỆN

Sáp lạp mai

Song ngoại điệp phi lai

Phương thảo lục đài đình viện tĩnh

Tình thiên hương khí nhiễu thư trai

Sáp lạp mai

Đãi thanh hài

Huỳnh Chương Hưng

                                                         Quy Nhơn 05/8/2023 

Previous Post Next Post