Sáng tác: Hồ điệp nhi - Trúc diệp thanh (HCH)

 

蝴蝶兒

竹葉青

聚群英

數杯傾盡感鄉情

路遙不獨行

雲霧煙塵起

千重白浪生

崎嶇何故醉功名

竹林松下卿 

HỒ ĐIỆP NHI

Trúc diệp thanh

Tụ quần anh

Sổ bôi khuynh tận cảm hương tình

Lộ dao bất độc hành 

Vân vụ yên trần khởi

Thiên trùng bạch lãng sinh

Khi khu hà cố tuý công danh

Trúc lâm tùng hạ khanh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/8/2023

Trúc diệp thanh 竹葉青: Tên một loại rượu sản xuất tại thôn Hạnh Hoa 杏花 thành phố Phần Dương 汾陽 tỉnh Sơn Tây 山西.

Previous Post Next Post