Sáng tác: Vô mộng lệnh - Vẫn nhuận Mao Phong tâm tĩnh (HCH)

 

無夢令

吻潤毛峰心靜

得樂銀針神定

雲霧擁廬山

散逸香飄蒙頂

龍井

龍井

七碗茶歌閑聽

VÔ MỘNG LỆNH

Vẫn nhuận Mao Phong tâm tĩnh

Đắc lạc Ngân Châm thần định

Vân Vụ ủng Lư Sơn

Tán dật hương phiêu Mông Đính

Long Tỉnh

Long Tỉnh

Thất oản trà ca nhàn thính

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/7/2023

Mao Phong 毛峰: Tức Hoàng Sơn Mao Phong 黄山毛峰, thuộc lục trà, sản xuất tại vùng Hoàng Sơn 黄山 (Huy Châu 徽州) tỉnh An Huy 安徽, nên còn được gọi là “Huy trà” 徽茶. Hoàng Sơn Mao Phong là một trong “Trung Quốc thập đại danh trà”.

Ngân Châm 银针: Tức Quân Sơn Ngân Châm 君山银针, thuộc hoàng trà, lá trà nhỏ như cây kim nên có tên như thế. Trà sản xuất tại Quân Sơn 君山trong Động Đình hồ 洞庭湖 ở Nhạc Dương 岳阳Hồ Nam 湖南. Quân Sơn Ngân Châm là một trong “Trung Quốc thập đại danh trà”.

Vân vụ 云雾: Tức Lư Sơn Vân Vụ 庐山云雾, thuộc lục trà, sản xuất tại Lư Sơn 庐山 tỉnh Giang Tây 江西.

Mông Đính 蒙顶: Tức Mông Đính Cam lộ 蒙顶甘露, cũng gọi là Mông Đính sơn trà 蒙頂山茶, thuộc lục trà, sản xuất chủ yếu trên đỉnh Mông Sơn 蒙山. Mông Sơn toạ lạc trong địa phận huyện Danh Sơn 名山, thành phố Nhã An 雅安cạnh thung lũng Tứ Xuyên 四川. Mông Đính Sơn trà là một trong “Trung Quốc thập đại danh trà”.

Long Tỉnh 龙井: Tức Tây Hồ Long Tỉnh 西湖龙井, thuộc lục trà, sản xuất tại vùng núi thôn Long Tỉnh 龙井 ở Tây Hồ 西湖 thành phố Hàng Châu 杭州tỉnh Chiết Giang 浙江, nhân đó mà có tên là “Tây Hồ Long Tỉnh” . Tây Hồ Long Tỉnh cũng là một trong “Trung Quốc thập đại danh trà”.

Thất oản trà ca 七碗茶歌: Cũng gọi là “Thất oản trà thi” 七碗茶詩, được xem là bộ phận tinh tuý trong “Tẩu bút tạ Mạnh Gián Nghị kí tân trà” 走筆謝孟諫議寄新茶, tác phẩm nổi tiếng của Lô Đồng 盧仝, nhà thơ đời Đường. Trong bài thơ có đoạn:

Nhất oản hầu vẫn nhuận. Nhị oản phá cô muộn. Tam oản sưu khô trường.  Duy hữu văn tự ngũ thiên quyển. Tứ oản phát khinh hãn. Bình sinh bất bình sự. Tận hướng mao khổng tán. Ngũ oản cơ cốt thanh. Lục oản thông tiên linh. Thất oản ngật bất đắc dã. Duy giác lưỡng dịch tập tập thanh phong sinh. Bồng Lai sơn, tại hà xứ? Ngọc Xuyên Tử thừa thử thanh phong dục quy khứ.

一碗喉吻润. 二碗破孤闷. 三碗搜枯肠. 唯有文字五千卷. 四碗发轻汗. 平生不平事. 尽向毛孔散. 五碗肌骨清. 六碗通仙灵. 七碗吃不得也. 唯觉两腋习习清风生. 蓬莱山, 在何处? 玉川子乘此清风欲归去.

(Li đầu tiên cảm thấy cổ họng tươi mát. Li thứ hai dẹp hết nỗi muộn phiền. Li thứ ba mở thông tâm cảnh. Chỉ có chữ nghĩa năm ngàn quyển sách. Li thứ tư mồ hôi tuôn ra. Những việc bất bình trong cuộc đời. Theo lỗ chân lông mà trôi mất. Li thứ năm gân cốt thanh tân. Li thứ sáu câu thông với cõi tiên. Li thứ bảy uống không nỗi nữa.  Chỉ cảm thấy hai bên nách gió mát nhè nhẹ sinh ra. Núi Bồng Lai, ở nơi đâu? Ngọc Xuyên Tử cưỡi gió mát này mà đi đến)

Ngoài “Trà thánh” Lục Vũ 陸羽 ra, người đời sau cũng tôn xưng Lô Đồng là “Trà tiên” 茶仙. 

Previous Post Next Post