Sáng tác: Tiêu Tương thần - Tương thuỷ thần (HCH)

 

瀟湘神

湘水神

湘水神

 二妃哭竹綠江濱

水里沒沉香玉體

瀟湘祠廟萬年春

TIÊU TƯƠNG THẦN

Tương thuỷ thần

Tương thuỷ thần

Nhị Phi khốc trúc lục giang tân

Thuỷ lí một trầm hương ngọc thể

Tiêu Tương từ miếu vạn niên xuân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/7/2023 

          Tương truyền, Nga Hoàng 娥皇và Nữ Anh 女英 – hai người con gái của Đế Nghiêu là vợ của Đế Thuấn. Đế Thuấn lúc về già, khi đi tuần phương nam, đến vùng Thương Ngô 蒼梧 thì ngả bệnh và qua đời. Nga Hoàng và Nữ Anh nghe tin, liền tìm đến nơi,  đau buồn than khóc, nước mắt của hai bà rưới lên trúc ở núi Cửu Nghi 九嶷, trên thân trúc xuất hiện những vết đốm, tím có, trắng có, còn có cả màu đỏ như máu, người ta gọi đó là “Tương Phi trúc” 湘妃竹. Theo truyền thuyết, sau hai bà nháy xuống sông Tương tự tận, trở thành Thần sông Tương.

Tương Phi từ湘妃祠 còn gọi là “Tương Sơn từ” 湘山祠, ở phía đông Quân Sơn 君山, là một trong những từ miếu sớm nhất ở Hồ Nam 湖南. Trước đời Tần đã có “Tương Phi từ”, trong miếu thờ “Tương Phi” 湘妃, tức hai bà phi của Đế Thuấn là Nga Hoàng 娥皇và Nữ Anh 女英.

          Lưu Hướng 劉向 đời Hán trong Liệt nữ truyện – Mẫu nghi thiên 列女傳 - 母儀篇, liên quan đến Nga Hoàng và Anh có nói, sau khi hai bà qua đời, trở thành “Tương thuỷ thần” 湘水神, cũng được gọi là “Uyên Đức Hầu” 淵德侯. Để kỉ niệm hai bà, người ta đã lập Tương Phi từ 湘妃祠ở Quân Sơn 君山.

 

Previous Post Next Post