Sáng tác: Thiên thu tuế - Nhất chi huyên thảo (HCH)

 

千秋歲

一枝萱草

溫暖心中好

從婦道

多蘋藻

憂思親自擔

歡笑無煩惱

隨歲月

平生只為夫兒好

母愛芳蓮到

清潔香籠罩

如桂樹

如蘭草

甜淡香圍繞

永遠為珍寶

朝暮念

山高海大恩難報

THIÊN THU TUẾ

Nhất chi huyên thảo

Ôn noãn tâm trung hảo

Tùng phụ đạo

Đa tần tảo

Ưu tư thân tự đảm

Hoan tiếu vô phiền não

Tuỳ tuế nguyệt

Bình sinh chỉ vị phu nhi hảo 

Mẫu ái phương liên đáo

Thanh khiết hương lung tráo

Như quế thụ

Như lan thảo

Điềm đạm hương vi nhiễu

Vĩnh viễn vi trân bảo

Triêu mộ niệm

Sơn cao hải đại ân nan báo

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/7/2023

Previous Post Next Post