Dịch thuật: Tô Hàng đồng tịch (Tiếu lâm quảng kí)

 

苏杭同席

          , 杭人同席, 杭人单吃枣子, 而苏人单食橄榄. 杭问苏曰: “橄榄有何好处, 而兄爱吃他?” : 回味最佳. 杭人曰: 等得你回味好, 我已甜过半日了.

                        (笑林广记 讥刺部)

TÔ HÀNG ĐỒNG TỊCH

          Tô, Hàng nhân đồng tịch, Hàng nhân đơn ngật tảo tử, nhi Tô nhân đơn thực cảm lãm. Hàng vấn Tô viết: “Cảm lãm hữu hà hảo xứ, nhi huynh ái ngật tha?” Viết: “Hồi vị tối giai.” Hàng nhân viết: “Đẳng đắc nễ hồi vị hảo, ngã dĩ điềm qua bán nhật liễu.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Cơ thích bộ)         

NGƯỜI TÔ CHÂU VÀ NGƯỜI HÀNG CHÂU CÙNG ĂN TIỆC

          Một người Tô Châu và một người Hàng Châu cùng chung bữa tiệc, người Hàng Châu chỉ riêng ăn trái táo, còn người Tô Châu thì lại chỉ ăn trái trám. Người Hàng Châu hỏi người Tô Châu rằng: “Trái  trám có gì ngon mà sao lão huynh thích ăn thế?” Người Tô Châu đáp rằng: “Hồi vị của nó ngon nhất.” Người Hàng Châu nói rằng: “Đợi được hồi vị của lão huynh, thì tôi đã ngọt cả buổi rồi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Tô Hàng đồng tịch  Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 18/7/2023

Previous Post Next Post