Sáng tác: Thanh môn dẫn - Phương thảo tam xuân lục (HCH)

 

青門引

芳草三春綠

桃李爭妍濃郁

天空燕子引歸來

湖邊楊柳

垂下青絲續

商秋怒放東籬菊

入夜繁霜浴

白藏氣爽澄澈

幾回雁陣金風逐

THANH MÔN DẪN

Phương thảo tam xuân lục

Đào lí tranh nghiên nùng úc

Thiên không yến tử dẫn quy lai

Hồ biên dương liễu

Thuỳ há thanh ti tục

Thương thu nộ phóng đông li cúc

Nhập dạ phồn sương dục

Bạch tàng khí sảng trừng triệt

Kỉ hồi nhạn trận kim phong trục

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/7/2023

Thương thu 商秋: Thời cổ lấy ngũ âm “cung , thương , giốc , chuỷ , vũ ” phối cùng bốn mùa. Thu thuộc thương, âm thương u buồn, tương ứng với khí tiêu sát của mùa thu, cho nên mùa thu có tên là “thương thu” 商秋.

Bạch tàng 白藏: Lấy ngũ sắc “thanh , xích , hoàng , bạch , hắc ” phối cùng bốn mùa. Thu thuộc bạch; thu lại là mùa thu hoạch, tàng trữ, cho nên có tên là “bạch tàng” 白藏. Trong Nhĩ nhã – Thích thiên 爾雅 - 釋天có câu:

Thu vi bạch tàng

秋為白藏

(Mùa thu gọi là bạch tàng)

Kim phong 金風: gió từ hướng tây thổi đến, tức gió thu. Lấy ngũ hành “mộc , hoả , thổ , kim , thuỷ ” phối cùng bốn mùa. Thu thuộc kim, nên gió thu có tên là “kim phong”.

Previous Post Next Post